top of page
POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del que és responsable CONFRARIA DEL CAVA SANT SADURNI que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’informar-li sobre els productes i serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos. Li informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de CONFRARIA DEL CAVA SANT SADURNI, situat a TORRE RAMONA S/N – 08739 SUBIRATS – BARCELONA.
Li informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.

bottom of page